Salasanan palautus

Valikko

Laajennetut aukioloajat to 1.9. 2016 alkaen. Katso uudet aukioloajat tästä!

Autokeskus Oy:n rekisteriseloste

Rekisteriseloste Autokeskus Oy:n verkkopalvelun www.autokeskus.fi asiakasrekisteristä:

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Autokeskus Oy / Ristipellontie 5, 00390 Helsinki puhelinvaihde 020 506 510

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jari Lindholm, markkinointijohtaja, Autokeskus Oy:n markkinointiosasto, markkinointi@autokeskus.fi / Autokeskus Oy, Ristipellontie 5, 00390 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Autokeskus Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Autokeskus Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Autokeskus Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Autokeskus Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja säilytettäväksi ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite), puhelinnumero, sähköpostiosoite yhteydenottoa varten sekä merkki- ja aihekiinnostuskohtaiset tiedot). Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja.

Tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään normaalin liiketoiminnan yhteydessä, henkilön osallistuessa tapahtumiin tai arvontoihin, yhteyshenkilöiden kontaktoinnin yhteydessä sekä henkilön ilmoittaessa tietonsa muuten asiakasrekisteriin sähköisesti tai kirjallisesti. Tietoja täydennetään tarvittaessa Liikenneturvallisuusviraston (TraFi) rekisteristä ja Väestörekisteristä. Tietoja voidaan täydentää myös muista sähköisistä internetpalveluista henkilön antaessa siihen luvan tai hänen kirjautuessaan sähköiseen palveluun Autokeskuksen internetsivuston kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi suorittaa ulkopuolisilla tahoilla tietoihin perustuvia tutkimuksia ja asiakastyytyväisyyskyselyjä. Asiakkaan tiedot poistetaan ulkoisen toimijan rekisteristä tutkimuksen tai kyselyn jälkeen. Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisten tahojen markkinointikäyttöön. Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen markkinointikäyttöön Autokeskus Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään asianmukainen suostumus.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Autokeskus Oy:llä on oikeus säilyttää myymäänsä autoon liittyvät asiakastiedot, mutta asiakkaalla on mahdollisuus pyytää tietojen salaamista henkilösuojaan ja työtehtävien arkaluontoisuuteen liittyvissä erityistapauksissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla sekä tarvittavilla vahvoilla teknisillä suojausmenetelmillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.