Salasanan palautus

Laatu ja ympäristön kunnioittaminen

Autokeskuksella on AKL:n laatuohjelma ja sertifikaatti kaikissa autotaloissa.

Tavoitteena ovat:

 • Jatkuva toiminnan laadun ja palvelun parantaminen
 • Alan normien ja toimintatapavaatimusten mukainen työskentely
 • Asiakkaan yhdenmukainen palvelu kaikissa Autokeskuksen autotaloissa

Autokeskus Oy ja laatutyön taustaa

Autokeskus Oy on Aro-Yhtymä Oy:n omistama jälleenmyyntiketju, joka muodostuu seitsemästä täyden palvelun autotalosta, yhdestä vaihtoautoihin keskittyneestä myymälästä ja yhdestä monimerkkihuoltopisteestä suurimmilla markkina-alueilla. Näillä alueilla on yhteensä n. 70.000 auton suuruinen autokanta, jonka kasvattaminen entisestään laadukkaalla toiminnalla niin automyynnissä kuin huolto- ja oheispalveluissa on keskeinen tavoitteemme.

Voidaksemme parantaa toimintamme laatua päätimme hyödyntää eri autotaloissamme olemassa olevaa osaamista sekä parhaita käytäntöjä ja käynnistää niiden pohjalta kaikille autotaloillemme yhteisen kehityshankkeen, joka sisältää kaikkien keskeisten toimintojen läpikäymisen ja toimintatapakuvaukset.

AKL:n laatuohjelma tarjosi kehityshankkeen toteuttamiseksi parhaan mahdollisen työvälineen. Koska kyseessä oli ensimmäistä kertaa ohjelman yhtenäinen ja samanaikainen toteutus näin monessa autotalossa, valittiin tukiorganisaatioksi ja koordinaattoriksi Ammattienedistämislaitos, jolla on aiempaa kokemusta laatuohjelman läpiviennistä.

AKL-Laatuohjelma – laatu on hyvä työ

AKL-Laatuohjelma on Autoalan Keskusliitto ry:n kehittämä auto-alan hyvien kauppa- ja korjaamotapojen kuvaus ja sen mukaiseen toteutukseen ohjaava palvelukokonaisuus.

Laatuohjelman tavoitteena on asiakkaille myydyn palvelun laadun varmistaminen ja jatkuva parantaminen. AKL-Laatu-ohjelman mukaiset, asiakaslähtöiset ja käytännönläheiset vaatimukset on kirjattu Autokeskuksen yhteiseen laatukäsikirjaan.

AKL:n ympäristöohjelma ja sertifikaatti kaikissa autotaloissa

 • Osa laatuohjelmaa
 • Autokeskus pilottina jo vuonna 1996
 • ISO-14001 ympäristöstandardin mukainen
 • Perustuu ”Vihreä Kirja”-käsikirjaan
 • Toiminta ympäristölainsäädännön ja asetusten mukaista
 • AKL pitää ajantasalla ja valvoo ohjelman noudattamista

Ohjelman sisältö:

 • Yksityiskohtainen jäte- ja kemikaalikartoitus
 • Jätehuoltosuunnitelma
 • Uusiokäyttösuunnitelma
 • Säännölliset auditoinnit

 

Ympäristöohjelmasertifikaatti